Technické parametry

Dokumentace objektu - architektonicko-stavební řešení - pohledy a půdorysy podlaží - energetická náročnost budovy